Rowing cięty ER 2011

Włókno szklane w postaci pasm ciętych ER 2011 jest wyrobem produkowanym ze szkła boroglinokrzemianowego zawierajacego poniżej 1% alkaliów. Charakteryzują się one dobrym stopniem sklejenia wiązki. Pocięte odcinki włókna nie są sklejone miedzy sobą, a ich końce nie są postrzępione. Pasma cięte charakteryzują sie stałą, powtarzalną długością odcinków włókna. Rodzaj preparacji nałożony na włókno umożliwia przetwarzanie go z nienasyconymi żywicami poliestrowymi, jak również fenolowymi i melaminowymi. Pasma cięte ER 2011 służą do wytwarzania tłoczyw poliestrowych typu DMC, BMC. Wyroby z tych tłoczyw mogą być formowane zarówno metodą tłoczenia, jak i wtryskową. Pasma cięte ER 2011 znajdują również zastosowanie do produkcji wyrobów z fenoplastów, aminoplastów, poliamidów jako ich zbrojenie.
Jeżeli nie znalazłeś szukanego przez siebie produktu w naszej ofercie to wcale nie znaczy, że tego nie mamy.

Skontaktuj się z nami.